• அலுமினா-செராமிக்-பால்-(11)
  • அலுமினா செராமிக் பந்து002
  • அலுமினா செராமிக் பந்து003
  • அலுமினா செராமிக் பால்001
  • அலுமினா செராமிக் பந்து004

அலுமினா பீங்கான் பந்து என்பது பால் மில், பாட் மில் அரைக்கும் கருவிகளின் அரைக்கும் ஊடகம்

குறுகிய விளக்கம்

அலுமினா பீங்கான் பந்தின் முக்கிய பொருள் அலுமினா ஆகும், இது உருட்டல் மற்றும் ஐசோஸ்டேடிக் அழுத்தும் தொழில்நுட்பத்தை ஒரு பந்தாக உருவாக்கி 1600 டிகிரி செல்சியஸில் கணக்கிடப்படுகிறது.அதன் குணாதிசயங்கள்: அதிக அடர்த்தி, குறைந்த உடைகள், உடைகள் எதிர்ப்பு, தாக்க எதிர்ப்பு, நல்ல நில அதிர்வு நிலைத்தன்மை, அமிலம் மற்றும் கார எதிர்ப்பு, மாசு இல்லாதது, அரைக்கும் திறனை மேம்படுத்துதல், பயன்பாட்டு செலவைக் குறைத்தல்.


விண்ணப்பங்கள்

அலுமினா பீங்கான் பந்து என்பது பந்து மில், பானை மில் அரைக்கும் உபகரணங்கள், பீங்கான் படிந்து உறைவதற்கு ஏற்றது, பெயிண்ட், பயனற்ற பொருட்கள், சிமெண்ட், மின் உற்பத்தி நிலையம், கண்ணாடி, இரசாயன தொழில், உணவு இயந்திரங்கள்.

பொருட்களை

அலகு

குறியீட்டு

பிராண்ட்  

அரைக்கும் பந்து 92

அரைக்கும் பந்து 95

இரசாயன கலவை Al2O3 % 92.0நிமி 95.0நிமி
SiO2 % 5.0அதிகபட்சம் 3.0அதிகபட்சம்
Fe2O3 % 0.1அதிகபட்சம் 0.1அதிகபட்சம்
NaO2 % 0.4அதிகபட்சம் அதிகபட்சம் 0.25
உண்மையான அடர்த்தி g/cm3 3.6 நிமிடம் 3.68 நிமிடம்
சிராய்ப்பு 0.1அதிகபட்சம் அதிகபட்சம் 0.07
மோஸ் கடினத்தன்மை --- 9.00 நிமிடம்
நிறம் --- வெள்ளை
விட்டம் mm Ф10 Ф15 Ф20 Ф25 பி30 Ф40 Ф50 Ф60 எஃப்70 Ф80 Ф90
விலகல் mm ± 1 ± 1 ± 1 ± 1.5 ± 1.5 ±2 ±2 ±2 ±3 ±3 ±3